COVID-19

De Meubelbeurs Brussel werkt momenteel een Covid-protocol uit samen met de Covid-coördinatoren aangesteld door Brussels Expo. Gezien het evolutief karakter van de Covid-pandemie blijven we de actualiteit nauwgezet opvolgen om het Covid-protocol mee te laten evolueren met de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en opgelegde overheidsmaatregelen.

Thema’s en aandachtspunten die wij momenteel onderzoeken en implementeren in samenwerking met Brussels Expo:

Event Risk Model

Samen met de federale overheid werd een Event Covid Risk Model uitgewerkt waar elke beursorganisator zijn organisatie aan kan toetsen op vlak van Covid-veiligheid. Eens ingevuld, krijgt de organisator een groen licht voor het organiseren van zijn event als alle Covid-veiligheidseisen worden opgevolgd. Meer informatie.

UV-C Luchtreinigingssyteem

Sinds september 2020 zijn alle beurshallen, vergaderzalen en werkruimtes van Brussels Expo volledig uitgerust met een UV-C-desinfectiesysteem. Meer informatie.

General Guidelines

 • Mondmasker verplicht over hele site
 • Ontsmettingsgel is ruim beschikbaar over de hele beurs
 • Ontsmettingsgel wordt ter beschikking gesteld op de standen
 • Staand: 1,5m afstand houden

Crowd control

Ter plaatse

 • Aanzetten tot het respecteren van de algemene reglementering
 • Aanzetten tot reinigen handen
 • Aanzetten downloaden Coronalert App
 • De Meubelbeurs voorziet signalisatie op zitplaatsen
 • De sanitaire zones worden voorzien van de nodige signalisatie

Op voorhand

 • Regelmatige update van website
 • Updates via MB Newsletters

Registratie

 • Verplichte registratie op voorhand
 • Elke bezoeker wordt op naam geregistreerd
 • Opvolging van de evolutie van het EU Corona-passpoort

Reinigingsprotocol

 • Extra reiniging en ontsmetting van drukbezette zones (inkom, catering, wc, roltrap, deurklinken, enz.)
 • De Meubelbeurs bespreekt de mogelijkheid tot het aanbieden standreiniging met extra desinfectieronde
 • In de sanitaire zones werden de handdrogers met blaasfunctie vervangen door papier dispensers

Bewakingsprotocol

 • Monitoring dichtheid via camera
 • ‘Hygiëne Guards’ voor extra controle specifiek voor Corona
 • Aanwezigheid paramedisch team

Cateringprotocol

 • Geen buffet
 • Enkel verpakte voeding en drank in gesloten flessen of blikjes

Andere

 • Analyse noodzaak sneltests en temperatuuropname
 • Hotels, restaurants en openbaar vervoer volgen de sectorspecifieke veiligheidseisen opgelegd door de stad Brussel. Meer informatie.
 • Extra aandacht voor luchtventilatie in de hallen, met sterk verhoogde toevoer van verse buitenlucht
 • Elke leverancier en partner van de Meubelbeurs verbindt er zich toe de officiële Brussels Expo Covid Guidlines te ondertekenen en op te volgen
 • Aandacht voor contactloze apparatuur & contactloze betaling